Nu närmar sig vintern, vi har kalla nätter och vänta inte för länge med att lämna in båten för vinterförvaring.

Vi jobbar på med upptagningar, service och inplastningar till 10 december, om isläget tillåter, sedan måste vi fylla upp och stänga till hallarna för året.
Om det blir snö och/eller is måste vi dock ta ut en extra avgift för båthanteringen.

Vi har nu 160 båtar uppe, men väntar in flera.