Ingen stor skillnad här i viken – öppet vatten förbi Slängsbodas bryggor nu, men tjock is i hela Bergshamraviken.
Nästa vecka går det troligen att bryta sig ut…..