Nytt år – nya utmaningar.
För både vår och er skull är vi självklart anslutna till marinsidans medlemsorgan Sweboat.
För att få vara medlem måste man uppfylla vissa mål inom t.ex. miljö och juridik
.