Vi har original och/eller Solas propellrar ( som tillverkar “originalpropellrar” åt flera motorleverantörer ) att erbjuda .
Välkommen in och känn och kläm
.