Det blir ingen sjösättning under vecka 11,dvs inget före 20/3
Vi lägger här ut hur isläget är……..