Vi säljer numera även de omtalade gasoldrivna fyrtaktsmotorerna från Lehr.
Se mer på deras hemsida http://www.lehr.se/

Vi kommer i första hand att ha 2,5 och 5 hk modellerna i lager.

.