Att Ockelbo B 16 AL skulle bli en storsäljare var nog de flesta överens om, men att det skulle sälja slut trots nästan fördubblad kapacitet hos Anytech trodde nog inte många…..
Nu får vi på torsdag eftermiddag hem flera båtar, både mitt och sidopulpetbåtar och dessutom flera spölådor, dynsatser mm.
På fredag och lördag ska det gå att klämma och känna på alla modeller och utföranden !
.